Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti GATO s.r.o., se sídlem Jihlavská 611, 140 00 Praha 4, IČ: 411 86 940, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 3071 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Osobní údaje nutné pro kontaktování společnosti GATO prostřednictvím webových stránek:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní kontakt.

Osobní údaje volitelné:

 • stát a kraj bydliště,
 • adresa bydliště,
 • a další osobní údaje, které o sobě zveřejníte.

2. Jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní kontakt slouží za účelem zpracování poptávky či objednávky a založení uživatelského účtu a komunikace s uživatelem. Pro vytvoření uživatelského účtu je nutné zpracovat jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. 

3. Poskytnutí níže uvedených údajů pro uvedené účely není nutné pro využívání služeb Správce, může Vám však přinést určité výhody:

 • Údaj o bydlišti a místě bydliště,  budou zpracovány za účelem vytvoření  statistických údajů využívaných Správcem a zpracování objednávky či vyhodnocení poptávky. 

4. Osobní údaje budou zpracovány po dobu aktivního využívání uživatelského účtu a dále po dobu 3 let od Vašeho posledního přihlášení. 

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. 

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel softwaru Google Analytics, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ: 150 00, IČ: 27604977
 • společnost Webaz s.r.o., se sídlem Praha 6 - Střešovice, Ve Střešovičkách 49/42, PSČ 16900, IČ: 24119652
 • společnost CATHEDRAL Software, s.r.o., se sídlem Netušilova 1622/3, 796 01 Prostějov, IČ: 27742482
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz však bude mít za následek vaše vymazání z uživatelského účtu,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.